Ekspert ds. Personalnych

 

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

 • Realizacja procesów personalnych w zakresie zatrudniania, zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę.
 • Nadzór nad procesem zarządzania czasem pracy, akceptacja i kontrola harmonogramów czasu pracy.
 • Bieżąca obsługa wynagrodzeń pracowniczych.
 • Wsparcie pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków.
 • Współpraca z HR Biznes Partnerami i kadrą kierowniczą firmy – bieżące doradztwo, konsultacje, analizy, wsparcie w obszarze prawa pracy.
 • Pozyskiwanie informacji  na temat nowelizacji aktów prawnych w zakresie prawa pracy.

Wymagania:

 • Wykształcenie prawnicze.
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa pracy  również w zakresie tworzenia Europejskich Rad Pracowniczych.
 • Bardzo dobra znajmość  orzecznictw sądowych oraz dostępnych publikacji oraz umiejętność interpretacji.
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w obszarze administracji personalnej (kadry-płace), w tym 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, pro aktywna postawa i orientacja na klienta.
 • Umiejętność współpracy z innymi na różnych płaszczyznach organizacji.
 • Znajmość języka angielskiego

Staż w Dziale Rekrutacji Pracowników Tymczasowych

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Wsparcie w realizacji projektów rekrutacyjnych w zakresie pracy tymczasowej
 • Koordynację pracy Pracowników Tymczasowych
 • Obsługę Pracowników Tymczasowych (wydawanie dokumentów do zatrudnienia, umów itp.)
 • Kontakt i współpraca z Biurami Karier, Urzędami Pracy, portalami internetowymi itd.
 • Utrzymywanie kontaktów z Klientami

Oferujemy:

 • Aktywne uczestnictwo w życiu firmy i podejmowaniu kluczowych decyzji
 • Dużo samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • Przyjacielską atmosferę w pracy, pomoc w rozwoju
 • Możliwości rozwoju w strukturach firmy
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji
 • Pracę z najlepszymi specjalistami na rynku
 • Atrakcyjny rozwój kariery

Wymagania:

 • Uśmiech na ustach, optymizm i pogodne nastawienie do życia
 • Ambicja i chęć samodoskonalenia
 • Entuzjastyczne podejście do nowych wyzwań i obowiązków
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Kreatywność i wysoki poziomu samodzielności
 • Poczucie humoru i otwartość na świat i ludzi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Odporność na stres i umiejętne prowadzenie dialogu z pracownikami niższego szczebla
 • Dyspozycyjność i zadaniowy czas pracy

RESEARCHER

Golvslipning Halmstad

Zadania:

Aktywne poszukiwanie kandydatów na różne stanowiska do banku metodą Direct Search;

 • Badanie i analiza rynku pod kątem dostępności najlepszych kandydatów z branży;
 • Współpraca z konsultantami w celu identyfikacji idealnego profilu kandydata;
 • Projektowanie i realizacja planu poszukiwań kandydatów;
 • Przeprowadzanie wstępnych rozmów telefonicznych z kandydatami;
 • Publikacja ogłoszeń o pracę we wszystkich możliwych kanałach dystrybucyjnych;
 • Aranżowanie spotkań z wybranymi kandydatami i prowadzenie wstępnych wywiadów;
 • Rozwój potencjału współpracy z obecnymi menedżerami;

Wymagania:

Wykształcenie wyższe lub student/ka ostatnich lat studiów;

 • Min. 6 miesięcy doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego –WARUNEK KONIECZNY;
 • Chęć rozwoju w obszarze rekrutacji;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i stresu;
 • Umiejętność organizacji i ustalania priorytetów;

Kierownik Personalny Regionu

 

Umowa na zastępstwo

Region: Polska Zachodnia
i Północno-Zachodnia

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało koordynowanie polityki personalnej w podległym regionie poprzez kształtowanie relacji na linii pracownik – pracodawca, wspieranie procesów komunikacyjnych, prowadzenie rekrutacji na stanowiska podstawowe i kierownicze oraz prowadzenie szkoleń. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie również odpowiedzialna za raportowanie kluczowych KPI, przestrzeganie prawa pracy oraz koordynowanie działań w związku z wynikami badań opinii pracowniczych.

Wymagania:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w HR, w tym, co najmniej 2 na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość prawa pracy (ze szczególnym naciskiem na przepisy o czasie pracy)
 • Znajomość standardów w zakresie rekrutacji
 • Znajomość technik i metod szkoleniowych
 • Udokumentowane sukcesy zawodowe
 • Umiejętność prowadzenia zespołów rozproszonych
 • Gotowość do częstych podróży służbowych
 • Wyższe wykształcenie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość jęz. angielskiego mile widziana

Specjalista ds. personalnych

 

Miejsce pracy: Gdynia

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie polityki personalnej firmy. Zadania wymagają zarówno kompetencji dotyczących miękkiego HR, jak i otwartości na realizowanie zadań kadrowo-płacowych.

 

OPIS STANOWISKA

 • prowadzenie rekrutacji i wdrażanie pracowników
 • nadzór nad systemem ocen pracowniczych
 • realizowanie zadań związanych z systemami wynagrodzeń i premii
 • nadzór nad działaniami motywacyjnymi
 • obsługa kadrowa pracowników (procedury i dokumentacja związana z przyjmowaniem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem umowy, badania lekarskie, prowadzenie akt osobowych)
 • obsługa płacowa (naliczanie wynagrodzeń, dokumenty dla ZUS)
 • dbałość o wizerunek firmy i atmosferę pracy
 • realizowanie działań employer branding – m.in. współpraca z uczelniami, organizowanie programów praktyk, redagowanie zakładki kariera na stronie www
 • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników, proponowanie rozwiązań
 • odpowiedzialność za komunikację wewnętrzną

 

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w dziale personalnym
 • wiedza z zakresu prawa pracy
 • praktyczna wiedza z zakresu systemów ocen, rekrutacji, motywacji
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • duża samodzielność w działaniu
 • komunikatywność, otwartość, kreatywność
 • umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji
 • mile widziana obsługa programu Symfonia Kadry i Płace
 • biegła obsługa MsOffice
 • prawo jazdy kat. B
 • j. angielski – poziom komunikatywny

HR Specialist

Miejsce pracy: Kraków

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • udział w kreowaniu i organizacji polityki szkoleniowej firmy,
 • realizacja procesów selekcji i rekrutacji oraz adaptacji nowozatrudnionych pracowników,
 • realizacja projektów z zakresu ocen okresowych, systemów motywacyjnych oraz rozwojowych,
 • uczestnictwo w projektach z obszaru HR realizowanych przez firmę (m.in. działania z zakresu employer branding’u, współpracy z uczelniami wyższymi),
 • udział w planowaniu i realizacji komunikacji wewnętrznej dotyczącej procesów i projektów HR-owych,
 • wspieranie kadry managerskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • monitorowanie procesów HR, przygotowywanie raportów i analiz,

Golvslipning Kungälv

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ZZL, Psychologia lub Socjologia),
 • min 2 letnie doświadczenie w obszarze miękkiego HR,
 • umiejętność konstruowania, koordynowania i prowadzenia szkoleń,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy,
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wewnętrzna motywacja oraz pasja w działaniu,
 • nastawienie na cel, proaktywność, samodzielność w działaniu, dobra organizacja czasu pracy,
 • dbałość o terminowość i wysoką jakość realizowanych zadań,
 • biegłość w obsłudze pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

 

Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiednich Kandydatów powinny charakteryzować:

 • doświadczenie w budowaniu narzędzi i interfejsów
 • wykształcenie wyższe – preferowane finanse i rachunkowość (opcjonalne- kierunki informatyczne)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość MS Office, szczególnie MS Excel
 • znajomość języków systemowych: VBA, SQL
 • podstawowa znajomość przepisów prawa oraz regulacji dotyczących naliczania wynagrodzeń
 • zmysł analityczny i dobre rozumienie liczb, a także rzetelność, sumienność i dokładność
 • samodzielność i chęć wykazania się inicjatywą
 • umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, pozytywny stosunek do świata
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • atutem będzie: znajomość programu Płatnik, PFRON, programy kadrowo- płacowe

Do zadań na w/w stanowisku należeć będzie między innymi:

 • prowadzenie analiz technicznych obszarów kadrowo- płacowych z klientem
 • wsparcie techniczne naliczania płac i weryfikacja poprawności danych
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • budowanie narzędzi i interfejsów wspomagających optymalizację procesów wdrożenia
 • testowanie nowych rozwiązań
 • udział w projektach wewnętrznych

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

 

Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiednich Kandydatów powinny charakteryzować:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenie średnie, wyższe to dodatkowy atut
 • bardzo dobra znajomość MS Office, szczególnie znajomość programu Excel
 • podstawowa znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, pozytywny stosunek do świata
 • duża mobilność
 • prawo jazdy kategorii B
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programów kadrowo- płacowych w tym programu Płatnik

Do zadań na w/w stanowisku należeć będzie między innymi:

 • wprowadzanie danych kadrowych i płacowych do Oprogramowania ADP
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników klientów
 • przygotowywanie i wystawianie dokumentów kadrowo- płacowych, takich jak:  umowa o pracę, umowa cywilno prawna, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, skierowania na badania lekarskie, dokumenty ZUS RP7, NP7
 • naliczanie wynagrodzeń dla klientów ADP
 • udzielanie wyjaśnień pracownikom dotyczących ich danych osobowych i naliczonego wynagrodzenia
 • przygotowywanie raportów cyklicznych dla klientów
 • przygotowywanie dokumentacji i kontakt z dostawcami usług ADP w celu realizacji zdań biznesowych ADP
 • nadzór nad jakością produktu
 • dbanie o odpowiednie relacje z klientem
 • inne prace

Specjalista ds. Kadr i Płac

 

Miejsce pracy: Kraków

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników Firmy
 • Naliczanie wynagrodzeń , świadczeń dodatkowych, sporządzanie list płac oraz prowadzenie niezbędnej  dokumentacji w tym obszarze zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników (dokumentacja związana z zatrudnianiem pracowników, sporządzanie umów o pracę, ewidencja czasu pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie, zajęcia komornicze );
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korekt ZUS
 • Sporządzanie umów cywilno prawnych;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, PIP, US, GUS, Urząd Pracy);

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na  samodzielnym stanowisku Specjalisty ds. Kadr i Płac
 • Dobrej znajomości programów Kadrowo/Płacowych w tym bardzo dobrej znajomości programu WF-GANG
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

Specjalisty ds. Rekrutacji i Szkoleń

 

Miejsce pracy: Wrocław

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne oraz kierownicze,
 • Umiejętne stosowanie narzędzi rekrutacyjnych,
 • Administrowanie i organizowanie procesów szkoleniowych dla pracowników,
 • Opracowywanie planu Szkoleń oraz rozliczanie się z podjętych działań szkoleniowych,
 • Współpracowanie z firmami zewnętrznymi w zakresie organizacji Szkoleń,
 • Pełnienie funkcji doradczej dla Kadry kierowniczej w Spółce w zakresie rekrutacji i Szkoleń,
 • Bieżące raportowanie z wyników pracy,
 • Kompleksowe organizowanie i opieka nad praktykami i stażami,
 • Zarządzanie procesem okresowych ocen pracowniczych,
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych procedur,
 • Koordynowanie działań związanych z budowaniem wizerunku Pracodawcy.

 

Oczekiwania, jakie stawiamy wobec Kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • wiedzę na temat procesów (systemy ocen, narzędzi rekrutacyjnych, programy rozwojowe, badanie opinii pracowników),
 • komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi na różnych szczeblach organizacji,
 • kreatywność, samodzielność i zaangażowanie,
 • bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office,